Radostné světlo
autor: Jan Noha
vydal: Československý spisovatel, Praha, 1950

Kolikrát sazeč, tiskař, grafik věrně
dal dílu podobu, jež nemohla být jiná,
a míchal světlo do tiskařské černě,
aby z ní tiskl větu ze Stalina.

Kolikrát sázeli jsme toto jméno
a tiskli v knihách, letácích a listech,
kolikrát bylo v srdci utajeno,
když slídili po českých komunistech,
kolikrát jako slunce vyšlo z hrudi,
když starý svět lid zavaloval tmami,
se jménem Stalin nebyli jsme chudí
a v něm jsme nikdy nezůstali sami.

Se jménem Stalin, se Sovětským svazem
čas nových dějin vyšel nad věkem,
radostné světlo sestoupilo na zem
a každý z nás se stal zas člověkem.

1949

(Jan Noha - Ruce a práce - básně o sazbě, tisku a knize)


Dále v řadě: Šátek pro spartakiádu
Předchozí hit: Rusi má, širá!