Není života bez zpěvu,
jako není života bez slunce.
Julius Fučík
Soudružko, soudruhu, držíš v ruce nový zpěvník, dychtivě v něm listuješ, hledáš svou neoblíbenější píseň. Jestliže ji nenajdeš, nezlob se na nás. Zpěvník chce pouze upozornit na bohatství a krásu písní, chce znovu oživit písně Tvých starších soudruhů z doby bojů o jednotu republiky i mládeže, ze slavných Staveb mládeže i soutěží tvořivosti. (...)

Všechny jsou určeny Tobě i Tvým přátelům. Naučte se jim a rozsévejte zpěvem kolem sebe tolik radosti, kolik daly písně vám. Zpívejte je všude, kde jsou mladí lidé, na schůzích, na výletech, při zábavách, v souborech.

Ať se písnička nerozlučně spojí s mládím. Ať se rozletí do života, radostí a štěstí našeho lidu.

V tomto zpěvníku jsou písně, které budete zpívat v hodinách hudební výchovy a v zájmovém pěveckém kroužku nebo v pionýrském souboru. Jsou to písně vybrané pro vás, pro vaše potěšení, radost i poučení.

Jako v celém životě je nám i v hudbě Sovětský svaz zdrojem poučení a nejlepším příkladem, proto přinášíme ve všech částech tohoto zpěvníku i krásné písně ruské a sovětské.

Oddělení agitace a propagandy www.okoun.cz