Vítejte v začínajícím skladišti budovatelských písní, básní a odborných statí, které vzalo počátek díky klubu Agitprop serveru Průvodce. Nadále by se zde měly zjevovat budovatelské a jim podobné písně v pořadí, jak budou znovunalézány a přepisovány. Zvuková podoba písní bude zpočátku reprezentována v notách, midi, posléze i ve formátu mp3.

Původ písní je z dobových zpěvníků, dále z odposlechu pamětníků, či nočního vysílání rozhlasu po drátě a pochopitelně i z klubu Agitprop.

Dostáváte do rukou zpěvník, který pomáhal budovat rozvinutou socialistickou společnost.

To že se dílo nezdařilo není jistě jeho vina a dost možná ani vina autorů hudby či slov. Snad pomůže vybudovat aspoň rozvinutou kapitalistickou společnost.

Noty a zvuk písní byly vypracovány pomocí nástroje Lilipond, který ač výtvor veskrze imperialistický posloužil znamenitě věci dělnické třidy, což lze brát pouze jako potvrzení faktu, že buržoazie si plodí vlastní hrobaře.

Návrhy, pochvaly i soudružskou kritiku posílejte na adresu arnost@budovatel.cz.