Do druhé pětiletky
autor: Doupal
vydal: Přerovský železničář, závodní časopis zaměstnanců ČSD v Přerovském železničním uzlu, 1956

Cesta na Vítkov se vine,
cesta kamenná,
v létě plná květů,
jak stovky dívčích retů
nás všechny vítají
a říkají,
že zde leží On,
tvůrce první pětiletky.

Teď, když začínáme
pětiletku druhou,
musí nám být poučením, vzpruhou,
že již nikdy zpět,
jen stále kupředu, k vítězství,
půjdeme cestou vytýčenou.

Pod naší vlajkou rudou
zanechaný odkaz splníme,
boj vyhrajeme,
socialismus v naší vlasti
vybudujeme.


Dále v řadě: Do nového roku
Předchozí hit: Do brigádnických řad!