Hymna demokratické mládeže
Hudba: A. Novikov
text: L. Ošanin
překlad: Josef Urban

sloka 1
Z národů ač jsme různých,
jedno přání teď v nás bude žít
po létech války hrůzných
znovu za blaho všech jdem se bít.
Z rozdílných světa lánů,
od moří, oceánů
k nám všichni spějte,
nám ruku dejte,
vpřed s námi máte jít.

refren
Píseň přátelství ať zpívá,
kdo je mlád, kdo je mlád, kdo je mlád,
svoji píseň nedáme si nikým brát, nikým brát.
Písničce mládeže odpověď dá celý svět!
Svoji píseň nedáme si nikým brát, nikým brát!

sloka 2
Hřmění děl dobře známe,
z boje přátele chcem věčně ctít,
svatou krev v mysli máme,
naše přátelství dál bude žít.
Ten, kdo čest v duši cítí,
s námi vpřed musí jíti,
nám zítřek věstí,
že lidstva štěstí
my budem v rukou mít!

refren

sloka 3
Mládež zná slovo dáti,
váhu přísahy své věčně ctít.
Prapor náš bude vláti,
my jak stráž budem nad právy bdít.
V černé síly kdo doufá,
míru hrob rýt si troufá,
za čest a práva
svět v boj se dává,
bez válek dál chce žít!

refren

Obrázek gif
Midi
mp3
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: Hymna Mezinárodního svazu studentstva
Předchozí hit: Hraničářská