Třicet let bojů za českou socialistickou poezii
autor: Ladislav Štoll

Citace s poznámkami (zpracoval zival)
Halas byl první,který to od Štolla dostal naplno:"Není pochyby o tom, že Halasova poesie je svou podstatou (nejde o jednotlivé vytržené verše) poesií epochy rozkladu, nemoci, zániku, poesií starého světa, a že měla, jak ještě ukáži, na nejmladší pokolení, na mládež vliv nanejvýš neblahý."

Josef Hora to také pěkně schytal:
Hora ve své básni o Leninovi píše:
"Stojíme u tvého hrobu,
Lenine, Lenine, Lenine...
Šli jsme cestou, jíž šel jsi,
šli jsme a nedošli jsme,
vztahovali jsme ruce
k tvé hvězdě a nedosáhli jsme.
"
(Josef Hora: "Deset let", 1929)
Štoll to komentuje:"Ano, nedosáhli! A to právě v době, kdy stamilionový sovětský lid s hrdinskou uvědomělostí a heroismem v dějinách nevídanými začíná uskutečňovat první pětiletý plán, kdy veliký, statečný Stalin svádí urputný zápas proti šiřitelům malověrnosti a nevíry v uskutečnitelnost socialismu..."
Dále Š. (proloženě!!) jedovatě poznamenává: "Je příznačné, že ani jeden z těchto básníků - ani Hora, ani Seifert, ani Halas - už nenašli slova verše pro Stalina." No, to je tedy ostuda! :-)

"Osobností Klementa Gottwalda začíná i do kulturního našeho života prozařovat duch stalinismu." (Pozn.: Jedna z mála "pravdivých" vět knihy.)

"Lid přece nemůže milovat morbidní poesii Halasovu...".

Dále se L.Š.může pominout z Halasovy básně Staré ženy, kterou uvedl v obsáhlých citacích: ... klíny starých žen, jímko dětských nářků...atd..
Okamžitě nazval Halase "existencionalistou" a poznamenává: "Vyprávěl mi jeden mladý soudruh o tom, jak zděšena a pobouřena byla jeho matka, když viděla, jak on, její syn,studující tehdy před válkou, čte tyto verše. Rozhořčení prosté ženy bylo správným kritickým zhodnocením této poesie."

A dále: "St.K.Neumanna pobouřila Halasova kniha do té míry, že mu vnutila do ruky pero, aby proti ní obhájil skutečný humanismus... ak vznikla krásná Neumannova báseň Staří dělníci:
Jen ukázka:
...ruce starých dělníků
v slabosti ještě dosti silné
aby nabrousily srp
aby podaly vědro
aby přibily hřebík pro obrázek Leninův...


Po vydání knihy S.K.Neumanna Anti-Gide (kritika Návratu ze Sovětského svazu od André Gida) řekl Halas(?), že "...S.K.Neumanna dávno vymyzal z mysli."
Odpověď S.K.N. je básnická:
"Jen mě vymaž ze srdce,
vyškrtni mě z mysli,
máš tam jed a smrt,
Já jsem ze světelné látky,
nevejdu se do hromádky,
kterou dělá krt.
"

A závěrem seznam lidí, kteří u Štolla totálně "propadli": Seifert (pesimismus, dekadence, kolísavost, nepevnost), Nezval (částečně: kropotkinovsky anarchistický ilusionismus), Hora (maloměšťácký ethisující abstraktní humanismus), Štyrský (typická poesie obchodních příručích,maloměšťácký cynik), Jacobson (protisovětský emigrant a theoretik formalismu), Černý (bergsonovský eklektik,estétský formalista), B.Fučík, J.Palivec, Hořec,Listopad, Grossmann,L.Tieck, L.Klíma, Šestov, Fichte, Nietzsche, Céline, Rilke.

Dále v řadě: Vánoce v zemi bídy
Předchozí hit: Tank číslo 23