Stručné dějiny revoluční činnosti soudruha KIM IR SENA

(Zpracoval zival)
Kniha vyšla po záštitou Ústavu dějin straby ÚV Korejské strany práce a vydalo ji Vydavatelství cizojazyčné literatury, Korea, Pchojongjang 1970.

Kniha začíná stručnou charakteristikou velkého vůdce: Bezpříkladný vlastenec, národní hrdina, nepřemožitelný vojevůdce s ocelovou vůlí, jeden z vynikajících vedoucích představitelů mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, velký vůdce čtyřicetimilionového korejského lidu, soudruh Kim Ir Sen, od doby, kdy záhy nastoupil cestu revolučního boje až do dneška, po dobu více než čtyřiceti let obětoval vše ve svém osobním životě jedině boji za svobodu a štěstí lidu a za vítězství revoluce.
Kniha pokračuje "stručným" (16 stran) životopisem (výňatky): Vážený a milovaný vůdce korejského lidu, soudruh Kim Ir Sen, se narodil 15.dubna 1912 z chudé rolnické rodiny v Mamgjogda v obvodu města Pchjongjangu. Rodina soudruha Kim Ir Sena byla rodinou vlasteneckou a revoluční, která po generace bojovala za nezávislost vlasti, za svobodu a osvobození lidu proti cizím uchvatitelům.
Praděd soudura Kim Ir Sena, Kim Ung U, byl vlastenec, který stál v čele boje, při němž v r.1866 byla potopena pirátská loď "General Sherman", vyslaná americkými útočníky na výzvědy za účelem útoku proti naší zemi.
Otec soudruha Kim Ir Sena, Kim Hjong Džik, byl průkopníkem národně osvobozeneckého hnutí naší země a vynikajícím vůdčím činitelem. Byl to muž, který měl silné protijaponské přesvědčení a měl nad jiné vynikající nadání a ryzí charakter.
Matka soudruha Kim Ir Sena, paní Kang Ban Sok, žena neobyčejného nadání, lidského jemnocitu a pevného charakteru, byla protijaponskou revoluční bojovnicí, statečně se utkávající s nepřáteli.
Rovněž strýc soudruha Kim Ir Sena, Kim Hjong Qwon, byl nadšený revoluční bojovník a skálopevný komunista, který se záhy zapojil do revolučního boje za osvobození vlasti.
Rovněž oba mladší bratři soudruha Kim Ir Sena jsou komunisty, kteří se záhy účastnili protijaponského odboje, v němž prokázali, že jsou pevnými a rozhodnými bojovníky.
Soudruh Kim Won Džu,bratranec soudruha Kim Ir Sena, byl rovněž rozhodný protijaponský revoluční bojovník, který na podporu protijaponského ozbrojeného boje, organizovaného a rozvíjeného pod vedením soudruha Kim Ir Sena, vytvářel podzemní revoluční organizace mezi dělníky...
Děd s matčiny strany, Kang Ton Uk, a také strýc s matčiny strany, Kang Čin Sok, byli protijaponskými bojovníky, kteří s nadšenou horlivostí bojovali za osvobození vlasti.

(Prostě: všichni příbuzní a předci soudruha KISe byli vysoce uvědomělí, takže soudruh KIS nemohl opustit "genetickou platformu", i kdyby (snad) chtěl...
Několik dalších citací:
S neskrývaným hněvem nad uloupenou vlastí a žalostným osudem rodných bratří vyzývak vášnivou řečí, překypující zlobou, masy k protijaponskému odboji.

Soudruh Kim Ir Sen potají a s velkým zájmem pročítal socialistickou literaturu a tak si osvojoval myšlenky socialismu a komunismu.

Soudruh Kim Ir Sen upevnil partyzánské základny jako základní kamenné kvádry a tvrdě je hájil před nájezdy nepřátel.

Nadto soudruh Kim Ir Sen pokládal radost lidu za svou radost, trápení lidu za soje trápení...

Od počátečního období protijaponského ozbrojeného boje učil soudruh Kim Ir Sen, že revoluční vojsko může bojovat s nepřítelem a vítězit teprve tehdy, když má zbraně. (Opravdu: velmi "hluboká myšlenka")

Vedle této taktiky soudruh Kim Ir Sen dovedně využíval nevyčerpatelného bohatství nejrozmanitějších forem partyzánské taktiky, kupříkladu, všude tam, kam se nepřítel usadil, ozval se na východě, ale udeřil ze západu, objevil se na západě, zatímco udeřil zároveň od jihu a východu, izoloval nepřítele v jednom místě a ze zálohy přepadl jeho posily.... (liška mazaná!!)

V boji za uskutečnění instrukcí soudruha Kim Ir Sena, jež přednesl na 3. rozšířeném zasedání výkonného výboru, byly rozkolnické a regionílně separatistické machinace frakcionářů i veškeré liberalistické akce rázně potřeny. Od ústředí strany až po stranické buňky se ustálil spořádaný systém stranické organizace, pevně se nastolil princip demokratického centralismu, jednota strany se posílila a strana zapustila kořeny ještě hlouběji mezi masami.
(Ejhle, i velký KIM měl odpůrce!)

Soudruh Kim Ir Sen se po celé období války staral jako rodný otec o každý koutek života důstojníků a vojáků lidové armády...

Naše hrdinná lidová armáda vyrostla a byla upevněna jako armáda kádrová, která může porazit stonásobně početného nepřítele, stala se modernizovanou a mocnou revoluční armádou.


V tomto "duchu" se nese celá kniha, kterážto se rozprostírá na 2exp8 stranách. ("Silné čtení").

Dále v řadě: Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem
Předchozí hit: Soudruh Stalin nás učí rozumět písni