Za člověka
autor: K. Mičola
vydal: časopis Dílo zaměstnanců závodu Jiřího Dimitrova, Orbis 3, 1954

(báseň věnovaná účastníkům školení masově-kulturní práce v Ústí n. O., konaného od 19. září do 2. října t. r.)

Až se teď vrátíš na své pracoviště, do své dílny,
bojuj svou prací, láskou za člověka,
aby se velká lidská řeka
přes překážky drala. Pomáhej, buď silný!

Až budeš sázet články o vesnici
a o plnění plánu v našich dolech,
až budeš se synem svým mluvit o úkolech
mluv činem, který vzbudí všechny spící!

Až budeš zpívat písně svého lidu,
zpívej je prostě, aby rozuměl Ti,
až budeš zítřek hledat, hledej děti,
jež nesmí poznati naši dávnou bídu…

Až se teď vrátíš domů, do rodiny,
bojuj svým srdcem za lidi,
i za ty, kteří ještě nevidí,
že život roste kolem, že je jiný!


Dále v řadě: Za mír
Předchozí hit: Z bojů zrozená