Vzpomínáme
autor: Anežka Gottsteinová
vydal: Paprsek Vlnapu, časopis zaměstnanců Vlnapu, 1955

Nadešla opět ta smutná chvíle,
kdy museli dva velcí lidé ustat ve svém díle.

Byl to soudruh Stalin a soudruh Gottwald
pro nás byli drahocenný poklad.

My jejich odkazu se držíme
a vybudovat socialismus se vší silou snažíme.

Vždyť oni chtěli mír na celém světě,
avšak ústa jim ztuhla při poslední větě.

Jeho mohutná armáda to byla,
která nás z takové hrůzy osvobodila.

Dnes má Západ zase válečné spády,
jen ať se nepřepočítá a nezhroutí se mu jeho mrakodrapy.

My chceme mír a v klidu žít,
a ne se na uhlobarony a továrníky dřít.

Proto pracujte všichni svému národu,
ať máme ze svého státu úrodnou zahradu.

A proto volám proletáři všech zemí spojte se,
neboť tato slova dolarová buršoasie nesnese.


Dále v řadě: Vzpomínka věnovaná gener. Martirosjanovi
Předchozí hit: Vzorný voják