Vyznání
autor: Leona Zembinská
vydal: Přerovský železničář, závodní časopis zaměstnanců ČSD v Přerovském železničním uzlu, 1961

Dívám se na oblohu,
tam, kde loď znovu kosmos brázdí,
dívám se za kombajnem sklízejícím zrus,
za pluhem orajícím žírná pole na země zorané brázdy.

Dívám se na komíny továren,
na ruce tvořící - prostého lidu,
dívám se na život všude kypící,
na děcko v písku si hrající,
jež nepoznalo nikdy bídu.

Dívám se na svět novýma očima,
jsem šťastna, že smím v této době pracovat a žít,
epocha nová začíná,
k níž přivedla nás slavná strana Marxe a Lenina.


Dále v řadě: Výzva
Předchozí hit: Vyznání