Únor a my
autor: Leona Zembinská
vydal: Přerovský železničář, závodní časopis zaměstnanců ČSD v Přerovském železničním uzlu, 1962

Maminko, mámo; chlapec mě zavolal,
jak bylo v Únoru - který nám sílu dal?
To už je dávno, chlapče můj, leč vše tak blízko,
tenkrát nám nové světlo v cestu trysklo!
Kapitál ztratil moc,
zvítězil lid,
to proto, dítě mé,
bys lépe mohlo jednou žít.
Zmizeli páni, žebráci,
každý má právo na život,
na radost, štěstí, na práci!
Staví se, tvoří, buduje,
radostně všude se pracuje.
Nehrozí bohatí - prostému lidu,
nesají zisky, nesejí bídu.
Vládnem si na svém,
tvoříme hodnoty,
vidíme lidi i s jejich životy!
Tak je to, chlapče můj, dobře si pamatuj,
že za vše bojoval radostný předák tvůj!
Věrný buď odkazu slavného Února,
poctivě pracuj, žij,
jemu buď opora!


Dále v řadě: Únorová noc
Předchozí hit: Únor 1948