Rodí se nový svět
autor: Ivan Zábřežský
vydal: Klíč, časopis zaměstnanců Stavomontáže, n. p., Ostrava, 1954

Rodí se nový svět
Rodí se nový svět
a rostou noví lidé.
Nediv se tomu zpátečníku,
už přece na rovníku
touží lid po štěstí,
bourá tam neštěstí,
začíná věřit,
že vyrostla síla,
která jeho díla
počala jinak měřit!
A milý zpátečníku,
v tom novém, krásném šiku
vidíš celý svět,
jak trhá rudý květ.


Dále v řadě: Rozhovor
Předchozí hit: Řikadlo pro prsty