Moskevská deklarace
autor: František Prudký
vydal: Mosilana, závodní časopis zaměstnanců n.p. Mosilana v Brně, 1955

Rostou stromy, kvetou květy,
hrají si děti, smějí se milenci,
zpívají matky a pracujem všichni
Za vlast - Za mír!

Není však v světě míru,
pro stromy, které rostou,
pro květy, které kvetou,
pro děti, které si hrají.

Není v světě místa
pro milence, pro ženy a matky,
pokud vzývá svoji smrti víru
Nadčlověk - Zvíře!
a rodí se Novonacista.

Temné síly na válečný buben bijí!
A v nás miliony mrtvých ožívají - Žijí!
A mrtví vstanou a půjdou živí!

Půjdou proti všem,
kteří na roh smrti dují
a jimž krvavých zisků šlem
mozky šílené zatemňují
a nad nimiž krouží světa prokletí.

Půjdou proti všem!
A s nimi půjde všechna krev
Mučedníků Evropy.

Půjdou! A s nimi půjdou
všichni padlí bojovníci
a všichni živí v jednom šiku
a půjde Ilja Muromec, pokolení bohatýrů,
a s nimi půjde strašné Slovo,
které proklelo pokolení Hitlerovo!

Půjdou proti všem,
jimž Mír není jásavou písní,
hymnou pracujících, hymnou milostného léta.

Proti paličům se zvednou všechny síly,
síly míru - Síly světa Míru
a miliony rukou - rukou práce.

Proti paličům se tyčí k nebi
Poselství Míru - poselství všeho lidstva,
Poselství pokoje a práce,
Záštita Míru,
Moskevská deklarace!


Dále v řadě: Nad svazky marxismu-leninismu
Předchozí hit: Modré armádě