K 12. výročí osvobození Rudou armádou
autor: Bohumil Sucharda
vydal: Pražský jatečník (časopis pracujících Pražských jatek - Praha 7, 1957

vedoucí trichinoskopie Bohumil Sucharda

Mnoho přes nás přehnalo se věků,
mnoho vytrpěla naše rodná zem.
Hlavně posledních šest roků,
kdy okupována byla nepřítelem.

Hořely vesnice, Ležáky, Lidice,
padlo tu hrdinů na tisíce.
Mnoho jich trpělo v koncentrácích,
v Pečkově paláci i na Pankráci.

Zůstal však nezlomen chrabrý náš lid,
přes všechna příkoří zachoval klid.
Věřil, že přijde jednou ta chvíle,
kdy udeří svorně na nepřítele.

A přišla ta chvíle znenadání,
devátého května za svítání.
Přijela na tancích Rudá armáda,
nepřítele z naší vlasti vyhnala.

Vděčni té armádě Rudé budeme,
socialismus ve své vlasti vybudujeme.
Zas bude ve světě mír a klid,
se Sovětským svazem navždy chceme žít.

Poznámka redakce: Okupaci je třeba si připomenout a porovnat se situací, která je na našich západních hranicích.


Dále v řadě: Kam patříme?
Předchozí hit: K dluhu 250.000 tun uhlí v okrese