Jatecká častuška (1957)
autor: Bohumil Sucharda
vydal: Pražský jatečník (časopis pracujících Pražských jatek - Praha 7, 1957

vedoucí trichinoskopie Bohumil Sucharda

(Zpívá se jako “Na Císařské louce…”)

Na tom Bubenském nábřeží jsou Pražské jatky,
a nad jejich vjezdem stojí býk ten rohatý.
U něho tam stojí řezník v plné kuráži,
čeká, až ten býk doroste, že ho porazí.
Ach - čeká, až ten býk doroste, že ho porazí.

To však bude jistě trvat celý dlouhý věk,
vždyť tam dnes již oba stojí přes padesát let.
Kdo si na ně, lidé drazí, kdo si vzpomene,
vždyť jsou oba vytesáni jenom z kamene.
Ach - vždyť jsou oba vytesáni jenom z kamene.

Uvnitř jatek viděti je budov celá řada,
mezi nimi je tam taky jatecká správa.
Odtud nám tu soudruh Kohout příkazy dává,
abychom splnili úkol, jak strana žádá.
Ach - abychom splnili úkol, jak strana žádá.

Proto, soudruzi řezníci, hezky s kuráží,
pak se nám ten úkol splnit jistě podaří.
Vždyť tu máme materiálu vskutku velice,
neboť nám ho sem dodávají naše vesnice.

Teď se musíme dát všichni s chutí do práce,
neboť bez ní ani v jatkách nejsou koláče.
Musíme se všichni snažit plnit denní plán,
aby úkol pětiletky byl včas vykonán.
Ach - aby úkol pětiletky byl včas vykonán.


Dále v řadě: Jdem v jednom šiku
Předchozí hit: Jatecká častuška (1956)