Afrika volá...
autor: Leona Zembinská
vydal: Přerovský železničář, závodní časopis zaměstnanců ČSD v Přerovském železničním uzlu, 1960

Dnes milióny zraků v dálky hledí,
kde symbol svobody Tě vítá na pobřeží,
tam u zelených stolů,
mír našim dětem se střeží.

Rada se schází, rada rokuje,
náš tábor míru, za mír bojuje,
Dostaňte rozum, žoky monopolů,
Afrika volá po svobodě,
konec již panství s Vámi dolů!

Nechceme umírat, my chceme žíti
pro naše černé děti slunce též svítí.

Dosti té dřiny na Vašich plantážích,
dosti již bídy, proklínání,
dosti ran karabáčů, umírání,
nadešlo svítání, ne temná noc.

Dnes milióny bratří jdou nám na pomoc,
Afrika volá, pouta svá láme,
my dosti síly máme,
třeste se páni na Wallstreetu,
vládnete u Vás, my tu,
kde praděd felah obdělával rodnou svoji zemi,
kropenou krví, slzí - milióny,
kde Sfinga mlčky dívá se již po staletí,
naslouchá nářkům, prokletí,
kde Kongo řeka, i Nil teče,
tam všude poslední jsou Vaše křeče,
v nichž svíjíte se jako jedovaté zmije,
my chceme svobodu pro Afriku,
jsme její dětí - tedy čí je?


Dále v řadě: Alkohol a absence
Předchozí hit: A v tempu nepovolím