Se zpěvem a smíchem
Hudba: J. Stanislav
text: O. Rambousková

sloka 1:
Zní zpěv a smích náš po kraji,
zní v každý směr i kout,
tam kde se kosy blýskají
a kde zříš ocel kout.

refren:
Jen rozezvuč se ještě víc
a rozezpívej z~plných plic
ty země, která rodíš lid,
|: jenž kráčí slunci vstříc, :|

sloka 2:
My zrodili se z těžkých dnů
a víme pro co žít,
svůj v práci hledat ideál
a nikdy nezradit.

refren

Za práva svá chcem bojovat,
a stavět šťastnou zem,
ta míru štěstí svobody
vždy bude domovem.

refren

Obrázek gif
Midi
mp3
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: Sláva Stalinu
Předchozí hit: Rudý traktorista