Země orlů
vydal: Zápisnik Pionýrských Novin 1953-54

V západní části balkánskeho poloostrova se rozprostírá malá, starobylá země - Albánie. Dva tisice let úpěla Albánie pod cizí nadvládou. Jedno cizozemské otroctví střídalo druhé. Po tureckých feudálech přišli jugoslávští vetřelci, po nich italští a němečtí fašisté. Teprve v roce 1944 si vybojoval albánský lid svobodu.

Albánci nazývají svou zemi Shkiperija, což znamená “země orlů”. A jsou to skuteční orlové. Jejich země se strmými horami, jejichž vrcholky se vysoko tyčí k jižnímu nebi, a krásnými jezery, bystrými řekami - to je země statečných lidí, vpravdě skalních orlů. Dvě třetiny jejího území přesahují výši tisíc metrů nad mořem. Nejvyšším pohořím jsou divoké a těžko dostupné Albánské Alpy, které dosahují výšky přes 2000 metrů. V blízkosti města Korči se rozkládá jezero Malik, které bývalo vždy ohniskem nebezpečné nemoci - malárie. Dnes se toto jezero kolektivním úsilím pracujících vysušuje a mění na úrodnou zemědělskou půdu. Dne 29. listopadu oslavil albánsky lid 9. výročí svého osvobození. Kolik se toho v zemi změnilo za tu dobu, o kolik je Albánie bohatší! Byl dobudovan velký textilní kombinát “Stalin”, který vyrobí za rok 20 milionů metrů tkanin (na jednoho Albánce by připadlo za rok z tohoto množství téměř 20 metrů textilu). Byla dokončena stavba velké vodní elektrárny “Lenin” a cukrovaru “8. listopad”. Do osvobození neumělo 80% Albánců číst ani psát. Dnes se v Albánii učí každý: mladí, staří, muži i ženy.

Hrdinná tradice albanských partyzánů žije i mezi mládeží, mezi albánskými pionýry: Osmiletý selský synek Myrto Kuso z vesnice Pogonat šel jednou do lesa. Uprostřed lesa potkal najednou skupinu cizích mužů. Dávali mu dvě skleněné lahve a chtěli, aby vylil jejich obsah ve vesnici do studni. Chlapec si povšiml, že na lahvich jsou nápisy v cizí řeči. Nedal na sobě nic znát a řekl jim, že se za chvilinku vrátí, aby počkali. Jakmile zmizel z dohledu, dal se do běhu a utíkal do vesnice. Oznámil svému otci, co v lese viděl. Za několik minut otec spolu s několika vesničany podezřelé muže zajali.

Tak pomohl osmiletý pionýr zneškodnit nepřátelskou záškodnickou bandu, kterou poslali na území Albánie američtí podněcovatelé války.


Předchozí hit: Milý pane prezidente!