Milý pane prezidente!

vzpomínáme často s naší paní ředitelkou Vaší práce pro naši drahou republiku. Aby se nám ve třídách líbilo, vyzdobili jsme si je květinami. O zalévání, pořádek a čistotu ve třídách se starají pořadatelé. Máme u nás žákovskou oranizaci. Učíme se podle stanovených plánů. So školy chodíme rádi a učení nás těší. Před Vašími narozeninami jsme měli týden vzorné práce. Nedopadl však tak dobře, jak bylo očekáváno. Proto jsme se my, žáci a žákyně rozhodli, že budeme týden vzorné práce opakovati. Všichni se nyní snažíme, aby se nám tento týden vzorné práce vydařil. Soutěžili jsme v těchto bodech:

zvýšené úsilí v učení 97%
kázeň ve škole 97%
přezouvání 100%
včasné docházky 92%
čistota ve škole 100%

a splnili jsme je na 97,5%

Snad se Vám, milý pane prezidente, naše upřímná snaha polepšiti se zalíbí. Přejeme Vám, pane prezidente, abyste byl dlouho zdráv a mohl dále pracovati ku prospěchu nás všech.

J.U. předseda R.O., vzdělavatel.

Ze sborníku: Pod pokličkou, malá čítanka zajímavostí až kuriozit z archívů ÚV KSČ a Kanceláře prezidnta republiky. Sestavil Ota Kodym.


Dále v řadě: Země orlů
Předchozí hit: Vyznání a úvahy