Vysoce vážený Sergeji Vasilijeviči.

Dne 14. ledna 1958 jsem četl v Rudém Právu zprávu že Vám byla zadána stavba pomníku Tvůrce Socialismu Vladimíra Iljiče lenina. Blahopřeji Vám k tak vysoké postě a přeji 100/procentní Zar Vašemu Dílu ! Hlavní příčinou, proč Vám píši je toto: Jsem úředně uznaný akademický model umělec Č.S.R. tudíž pokud vím v žádném státě na celém světě v tomto oboru nic takového není ! Proto jsem podle toho první a jediný na světě v tomto oboru. Půobím jako model od r. 1926. Vytvořil jsem již mnoho postav k mnoha slavným a vynikajícím dílům Sochařství, malířství, Grafice. Dovedu dát výraz k jaké=koliv postavě a to je pro model to hlavní ! Neboť dle mého názoru postava je dokonalá, má-li správného ducha. Já když stojím na dílo, tak nejméně o třetinu času je dřív hodotovo! Stát model na Vladimíra Iljiče Lenina Tvůrce Socialismu je moje velká touha! Neboť jsem se dal fotografovat na zkoužku aby se vědělo, kdyby se stavěl pomník Vladimíru Iljiči Leninovi, kdo by na něj měl stát. Zatím u nás v Č.S.R. se nestaví a proto využívaje příležitosti, nabízím svoje služby Vám k Vašmu Dílu !

Rozhodnete-li se kladně k mé nabídce velmi získáte, neboť já výtvarníkům skutečně jejich tvorbu ulehčuji !

Bylo by pro mne veliká posta, kdybych byl zúčastněn na Vašem nesmrtelném Díle. Tak jako dobrý herec je Mistr ve svém oboru, tak jsem já Mistr také ve svém oboru. Příjmete-li moji nabídku, prosím zařiďte cestovné do S.S.S.R. Dále požádejte naše ministerstvo Školství a kultury aby mi dovolilo odjet. V Případě že by to nebylo možné na celou dobu stát modelem, tak aspoň na určitou dobu na finále, na zlepšení tohoto díla !

Za prokázané děkuji Práci čest, Světovému Míru Zdar !

Se srdečným pozdravem.

Joža Mrázek-Hořický
uř. uznaný akad. model Č.S.R.

MRÁZEK-HOŘICKÝ, Joža/Josef (1906 - 1984)


Dále v řadě: Vyznání a úvahy
Předchozí hit: Vojáci píší naším dopisovatelům