Projev prokurátora Josefa Urválka

Jaký to řetěz otřásajících zločinů. Avšak přes rafinované spiklenectví a záškodnictví, přes lstivou obojetnost a hanebnost svých prostředků nedosáhli svých cílů. Byli rozdrceni. Proč se tak stalo a proč dnes sedí tato spiklenecká banda jako hnízdo pochytaných krys, nenáviděná, opovrhovaná všemi čestnými lidmi naší země na lavici obžalovaných? Je to proto, že síla myšlenky socialismu, žhnoucí vlastenectví všeho našeho lidu, jeho budovatelské nadšení, bezmezná důvěra naší straně, jejímu vedení a soudruhu Gottwaldovi,vřelá láska k Sovětskému svazu jsou nepřekonatelné!

Spiklenci způsobili naší vlasti nesmírné, miliardové škody a přece vítězně plníme plán a stavíme nový krásný život pro nás i pro příští pokolení této země. Proti hrstce spiklenců stojí neotřesitelné úsilí miliónových mas, tisíce a tisíce plamenných a hněvivých projevů našich pracujících, které přišly do rukou soudu v posledních dnech, vyjadřují současně pevné odhodlání napravit v nejkratší době škody, které nám tito zaprodanci imperialismu způsobili. A právě v tyto dny stovky závodů hlásí předčasné splnění čtvrtého roku Gottwaldovy pětiletky, veliký balvan byl odstraněn z cesty. Je uvolněna cesta k další mírové výstavbě naší krásné vlasti. Bdělejší, pevnější a kolem svého vedení a Klementa Gottwalda semknutější je naše komunistická strana, vedoucí náš lid ke šťastné budoucnosti.

Občané, soudci, ve jménu našich národů, proti jejichž svobodě a štěstí zločinci povstali, ve jménu míru, proti němuž se hanebně spikli, žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst, bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady


Dále v řadě: Provolání vlády k boji proti mandelince bramborové
Předchozí hit: Předvánoční projev Antonína Zápotockého 1952