Mao o atomové pumě

Dopisovatelé všech zemí se rozhodli dovědět se, co si Mao myslí o atomové pumě.

Přišli k němu na recepci a vyptávají se: ,,Co si muslíte o řeči amerického presidenta, který hrozí, že použije atomové pumy?".

,,Myslím, že je to špatná věc --"

Jak to uslyšeli, odtrhli se netrpěliví američtí dopisovatelé s místa. Rovnou na telegrafní pásek: ,,Špatná věc, řekl Mao Ce-tung v souvislosti ..." Jenomže to už právě nevyslechli, v jaké souvislosti. A soudruh Mao dokončil svou myšlenku takto: ,,Úplně špatná věc, jestliže Trumanovi zůstala k zastrašování národů jenom atomová puma. Podobá se kouzelníkovi, který má v zásobě jediný trik. Stačí jej odhalit a je po představení."

Moudřejší dopisovatelé se rozesmáli. A nyní celý svět zná tento žert, jenom americkým atomčíkům se nedostal. Nu, co se dá dělat. ,,K tomu je svině, aby se nedívala na nebe," říká staré přísloví.

A mimo to je známo od pradávna: ,,Netruchlit na vlastním pohřbu, to je jediná výsada nebožtíků.

Z knihy Jarmily Glazarové Jaro Číny vydané k poctě šedesátého výročí narození Mao Ce-Tunga, Praha 1954, SNDK


Dále v řadě: Marxisticko-leninská estetika aneb proti naturalistickému učení
Předchozí hit: Lidé na stavbách komunismu