Žně
autor: Sláva Weisgrábová
vydal: Svět v obrazech, 1949

Hospodář ráno kosu zved’ a kráčel k lesu,
kde těžké obilí se vlnilo jak na plesu.
Obilí klesá ráz na ráz a kosa zvoní.
A chléb, který rád jídáš, poctivou prací voní.
Hospodář chléb - a dělník šat, dají na jeden vůz.
A pak si už budem jen povídat, jak vznikl socialismus.

(Sláva Weisgrábová, 14 let, Bystřice u Teplic, Školní 269)


Dále v řadě: Žňová
Předchozí hit: Zlevnění