Všichni chceme pochopit
autor: A. Vaněk, kovář
vydal: Montáž, závodní časopis n.p. Montáže, Brno, 1954

Stojíme zde před úkolem,
si lepší život zařídit.
V práci a všude kolem,
se nebát, prstem na bulače namířit.
My všichni chceme blahobyt,
s prací se nechceme prát.
Chtít a pak nám bude lahodit,
že s prací si budeme jen hrát.
Kolektiv si tvořme čestně,
nepředstírejme si ho,
tak jednat nelze věčně,
když bulač falešně radí ti ho.
Tři odstavce tu řekly hodně,
čtvrtý nám potvrdí,
že čestní tu řekli shodně,
to pravda jest, na to jsou hrdí.
Jen výkonem v širý svět budeme slouti,
když úkol tento zdárně kujem.
Pak s radostí si ruce budem mnouti,
a blahobyt si vybudujem.


Dále v řadě: Vstříc novým zítřkům
Předchozí hit: Voláme…