Volám SOS
autor: Frázek
vydal: Krušnohorský keramik, závodní časopis zaměstnanců n. p. Spojené keramické závody, Teplice, 1954

Strana a vláda chce
jen dobré u nás,
budoucnost šťastnou chce
připravit pro nás.

My chceme pomoci,
nechcem být zpátky,
budovat to, co si
přejeme já - ty.

Snižovat náklady
je úkol průmyslu,
musíme pracovat
všichni v tom smyslu.

My chceme, pravda,
radostně žíti,
podmínkou však tu je
náklady snížiti.

U nás však, jako vždy,
děláme opak,
zvyšujem náklady,
zkuste se optat.

Na schůzích říkáme
dlouhou už dobu
že naše náklady
musí jít dolů.

Víc však neděláme,
darmo se zlobit,
ty vlastní náklady
ne a ne shodit.

V čem vězí náklady
výroby naší,
krčí se rameny -
tady jsme v kaši.

Rcete nám, účtaři,
v čem nás to tíží?
Najde se spasitel
a náklady sníží?

Když se však spojíme
a potáhnem spolu,
náklady snížíme,
věřte přec tomu.

Strana a vláda
sníží nám ceny,
rodiny naše pak,
budou spokojeny.

Budem žít v nadbytku
my i naše děti,
všichni naši nepřátelé
budou nám záviděti.


Dále v řadě: Voláme…
Předchozí hit: Vítr - Máj