Šumava - 5. března 1953
autor: Ivo Štuka
vydal: Československý voják, 1953

Na lukách u hranic traviny z mrtvých vstaly.\ Tam žije u hranic i strážní útvar malý.\ Radista, bledý, bílý jako papír,\ do dveří vletí: Ticho, ticho, chlapi!\ Vždyť… soudruh Stalin…\ umírá…\ Každému z těch zde žena děcko chová.\ Každý z nich stokrát život nasazoval\ pro klid těch dětí v teple bílých jeslí.\ Jako by každému umřelo děcko. Tak hlavy náhle klesly.\ Tep srdce Vašeho, bolestí rozervaný,\ chvěje i tichem zde, zde u západních hranic.\ Kdyby si pro Vaše zdraví\ lékaři přáli\ mít lidské srdce živé -\ my bychom Vám je dali.\ Jen buďte zdráv jak dříve!\ Jen buďte zdráv jak dříve!\ Každému z nich bolestí tmí se před očima.\ Z rámu je Vaše tvář vidí. Tvář jasná, přímá,\ s dýmkou a úsměvem, který nám dával klid.\ Vzduch povel rozsekl: Do zbraně! Nastoupit!\ Už stojí mužů neprostupná zeď.\ Pod modrým nebem modřejší zbraní kov.\ — Soudruzi, teď, teď na nás nepřítel zalící!\ Teď ani jeden nepřejde hranici\ a nesáhne nám na domov!\ Ač každý hledí přes slzy,\ přec muži stojí, neprostupná zeď.\ — Stalin už, chlapci, nežije…\ A přece Stalin s námi je,\ jde s námi, s námi zvítězí.\ Soudruzi, za vlast, ZA STALINA - VPŘED!


Předchozí hit: Pryč s nimi!