Splníme
autor: Ignác Bogoč
vydal: Zpravodaj zaměstnanců dolu Žofie, nositelů Řádu práce - Orlová II, 1961

Revír dluží uhlí republice.
Chceme šťastně žít.
Jde nyní o to:
nastoupit na směnu kdykoli,
třeba to i liknavce zabolí.
Černá armáda stála vždy v čele.
Nyní znovu na výzvu strany
odpoví takovou zbraní,
která kapitalisty nejvíce raní.
Horníku, dělníku, techniku,
tak ukážeš straně svou politiku.
Strana stojí pevně v jednom šiku,
vydobyla socialistickou republiku.
Paraziti, šilhavci, kteří neví, co by chtěli,
veřejně by na pranýř jít měli.
Bumelanti a simulanti, pro vás je možností dosti.
Nebudete nám dělat žádné zlosti.
Ať se o tom jak chce, kdo chce baví,
socialismus nikdo nezastaví.


Dále v řadě: Stalin
Předchozí hit: Spasibo