Klement Gottwald
autor: Antonie Pavlová
vydal: časopis Pletařka, závody Boženy Němcové, Teplice v Čechách, 1955

Do vzpomínek halí se předjarní čas
proč, drahý Gottwalde, opustils nás
v té době rozmachu pro věčný mír
nedáme roznítit válečný vír!

Vzpomínkou na tebe budeme žít
tvé símě uzráté do světa sít.
Byli jsme smutni nad tklivou zprávou
žít budeš po věky s lící usměvavou.

Tvá kniha života je pramen léku,
která se zrodila v lásce ke člověku.
Tvůj odkaz neztrhá zlých větrů van
ty hoden jsi vším lidem být milován.
Do smutku halil se věčný chrám práce,
rodná strana bude vždy tvé pravdy strážce!


Dále v řadě: Klementu Gottwaldovi
Předchozí hit: Ke dni horníků