Ke dni horníků
autor: Antonín Borkovec
vydal: časopis Havíř Rosicka 1956

Na své jméno hrdý buď,
tvé práci pak budiž čest,
jen směleji vypni hruď
a pevně zatni svoji pěst!

Žes první, nám dílo ukazuje,
které národ tobě svěřil -
a to havíře zavazuje!
Vždyť všechen lid ti věří,
věří ve tvé neúnavné ruce,
naději klade v bohatýrské srdce,
jež nechce znát chvil ticha, klidu.

Proto havíři, vpřed a jenom výše,
ať ve stěnu sbiječka píše,
že rád a věrně sloužíš lidu!


Dále v řadě: Klement Gottwald
Předchozí hit: Každému děvčeti