Dnes
autor: Alexander Bezyměnskij
vydal: Svobodná země, 1946

Dnes vyšly zástupy ulicemi měst

Dnes lidské duše vyšly ze svých cest

Dnes leží spáleny poslední mosty do minula

Dnes největší síla svobodné země se hnula

Dnes bijí srdce na buben v pyšné hrudi

Dnes v záři slunce prapory rudé v ulicích proudí

Dnes…. avšak nejen dnes stěny hranic se kácí

Dnes plakáty zvedly na nebe myšlenky - ptáci

Dnes na dně pekla kovají ostří hřebů hvězd
Sláva dnešku jenž matkou budoucnosti jest


Dále v řadě: Do brigádnických řad!
Předchozí hit: Dívenka z korejského souboru