Byrokrat
autor: Leona Zembinská
vydal: Přerovský železničář, závodní časopis zaměstnanců ČSD v Přerovském železničním uzlu, 1956

Zašlých časů měl by rád,
zkostnatělý byrokrat.
Neomezený pán být by chtěl,
aby každý jeho píseň pěl.

Na stůl řádně polož tužku,
třes se, vzal-li tě na mušku,
zkostnatělý byrokrat,
nemá-li tě v srdci rád!

Udělej vše, jak si přeje,
jinak amen, s tebou zle je.
S novotami nechoď víc,
pánem on je a ty nic!

Konec smíchu,
konec žertů,
byrokrati ať jdou k čertu,
po staru se žíti nedá,
byrokrat ať hrob si hledá!
Nový chceme život mít,
šimlů více nekrmit.


Dále v řadě: Častuška
Předchozí hit: Bulačská častuška