Soudruh Rajtora vypravuje o svém zájezdu do Sovětského svazu
autor: Alena Čermáková

Soudruh Rajtora vypravuje o svém zájezdu do Sovětského svazu

Malířka Alena Čermáková pozorovala zemědělce a jejich ţivot na jednotlivých zemědělských druţstvech a nejvíce ji zaujal výjev, kterému byla kdysi přítomna. Zemědělec soudruh Rajtora, který se právě vrátil s delegací z SSSR, vyprávěl našim druţstevníkům o tom, co v Sovětském svazu viděl a proţil. Jednoho dne se rozhodla z tohoto výjevu vytvořiti obraz.“

Obraz se dochoval pouze v černobílé fotografii, a není tedy moţné více studovat barevnost a štětcový rukopis.

Převzato z práce – Markéta Peringerová: ALENA ČERMÁKOVÁ, MALBA 50. LET


Dále v řadě: Volby
Předchozí hit: Revoluce