Díkuvzdání Československého lidu generalissimu J.V. Stalinovi
autor: Jan Čumpelík, Alena Čermáková, Jaromír Schoř

Díkuvzdání Československého lidu generalissimu J.V. Stalinovi

V roce 1950 byla zadána zakázka od Ministerstva zemědělství na obraz, který by reprezentoval Československou republiku na připravované Zemědělské výstavě v Moskvě v roce 1951. K realizaci byli oslovení malíři, Jan Bauch, Jan Čumpelík, Vojtěch Tittelbach a Adolf Zábranský, vybráni na základě výsledků státní zakázky, kterou nakonec přijal Jan Čumpelík. O spolupráci požádal mladou absolventku Akademie výtvarných umění Alenu Čermákovou a malíře Jaromíra Schoře, se kterým již dříve spolupracoval.

Obraz Díkuvzdání československého lidu generalissimu J.V. Stalinovi byl veřejně představen na výstavě Československo-sovětského přátelství ve výtvarném umění, v rámci měsíce Československo-sovětského přátelství a 35. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, na Slovanském ostrově, pořádanou Ústředním svazem československých výtvarných umělců. Jedním z tematických okruhů byl „výraz lásky a vděčnosti k velikému Sovětskému svazu, k jeho hrdinnému lidu a ke generalissimu Stalinovi.“ Výstavu zahajoval tajemník Ústředního výboru KSČ a místopředseda Svazu československo–sovětského přátelství Václav David. Literární noviny otiskly přepsaný úvodní projev popisující obraz trojice autorů jako „nezapomenutelný, před nímž bude stát hluboce dojat, vzrušen a šťasten každý náš člověk, hovořící o tom, čím je nám tento génius lidstva.“

Od skončení výstavy Československo-sovětského přátelství ve výtvarném umění v Praze je dílo Díkuvzdání československého lidu generalissimu J.V. Stalinovi dodnes nezvěstné.

Převzato z práce – Markéta Peringerová: ALENA ČERMÁKOVÁ, MALBA 50. LET


Dále v řadě: Jak_se_uhli_pohnevalo
Předchozí hit: Detjam_o_leninie