Ve jménu socialismu a šťastného života proti rozvratníkům a samozvancům
vydal: Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, nakl. Svoboda, 1977

Z obsahu:

Pravda o tzv. Chartě 77
Informace pro základní organizace KSČ
Zroskotanci a samozvanci
Nezbytnost soustavného boje s antikomunismem
Budoucnost je naše
Socialistický stát a náboženství ...
Kdo je kdo
Mrtvé investice aneb Obchody Pavla Kohouta s antikomunismem

Ukázky:

Václav Havel se narodil 5. října 1936 v rodině milionářských zazobanců.

o Ludvíku Vaculíkovi: "Otřesně proto působí na každého slušného člověka snímky v týdenníku Ahoj na sobotu č. 3 tohoto roku, které zachycují hřbitov a hroby osady Strážiště ... kde se nechal L.V. vyfotografoavt na hrobce rodiny Strachových-Nolovských a na hrobce rodiny Schneider-Jahnel spolu se svou milenkou v póze naprosto neodpovídající posvátnosti tohoto místa."

o Z. Mlynářovi: "Víme, velmi dobře víme, že kdybychom Mlynářovi nabídli slušně placené křeslo ... Ale prodejné lidi, práskače, nepotřebujeme. Naopak, vyhnali jsme je z našich řad."

o F. Krieglovi: "František Kriegel se narodil v roce 1908 v Stanislavově v Polsku jako občan židovské národnosti a polské státní příslušnosti. ... Jak již jsme uvedli, František Kriegel pracoval v letech občanské války ve Španělsku jako lékař v mezinárodních brigádách a španělských republikánských jednotkách. Avšak do Španělska ho vedení Komunistické strany Československa nevyslalo. Odjel tam sám. Z jakých důlvodů? Jen v touze po dobrodružství? "

Dělník br.J.Vysoudil, předseda okresního výboru ČSL v Ústí nad Labem: "Pracuji jako kladkař na rypadle velkolomu Antoním Zápotocký v Ústí nad Labem. Svou práci mám rád, stejně tak jako všichni ostatní členové naší brigády socialistické práce. Nemáme strach o svou budoucnost, díky sociální politice KSČ. Všichni víme, že z našeho díla má užitek celá společnost, svým věcem rozumíme, ať nám tedy nikdo neradí, co a jak si máme v našem státě zařídit."
(Lidová demokracie, 26.1.1977]

Zemědělci ze Státního statku Zlonice u Kladna:"Ačkoli máme hodně práce s přípravami na jaro, nemůžeme být lhostejní k činnosti antisocialistických sil. Odsuzujeme jejich činnost - a zavazujeme se překročit úkoly plánu pro letošní rok." Například kolektiv ošetřovatelů dojnic zvýší výrobu mléka o šest tisíc litrů.
(Svobodné slovo, 28.1.1977)


Dále v řadě: Větší věnce prezidentovi
Předchozí hit: Vánoce v zemi bídy