Sbírka matematických příkladů s brannými náměty
autor: Jeroným Kudláček
vydal: Komenium, Praha 1981

Detonací bomby byl vyhlouben trychtýř tvaru kužele o průměru 5m a hloubce 2,5 m. Kolik m3 země bylo vyhozeno?

Určete energii střely vypálené ze samopalu vz.58 ve vzdálenosti 400m od zbraně.

Při nočním leteckém útoku na město M vybuchují granáty ve výši v km (v=5km) nad zemí. Jak daleko budou viditelné tyto rozprasky ze země, předpokládáme-li že Země je koule o poloměru R (R=6378km)?


Dále v řadě: Soudruh Stalin nás učí rozumět písni
Předchozí hit: Provolání vlády k boji proti mandelince bramborové