Marxisticko-leninská estetika aneb proti naturalistickému učení
autor: A. I. Burov
vydal: Rovnost v r.1951

(zpracoval zíval)

Formalismus a naturalismus jsou úhlavními nepřáteli socialistického realismu, umělecké metody našeho umění.

Formalismus v umění je názorným projevem rozkladu buržoazní kultury v epoše imperialismu, o kterém psal Lenin. Formalismus je odpornou propagandou nenáviasti k člověku, amorálnosti, lživosti, cynismu, zvířeckých instinktů a blábolení choromyslných, propagandou, kterou různým způsobem provádějí četné formalistické školy, kubisté, expresionisté, surrealisté atd.

Tento arcireakční ideový obsah formalismu úplně rozložil umělecký obraz, zlikvidoval uměleckou formu a zavedl umění do slepé uličky a hniloby. Příčinou nenávisti formalismu k pravdivému zobrazení skutečnosti je pudový strach imperialistické buržoazie, předurčené dějinami k záhubě, ze zákonů vývoje objektivního světa, jakož i snaha buržoazie využít umění k svým hnusným cílům a přeměnit je v prostředek ke klamání a ohlupování mas.

Při plnění svých nízkých cílů formalističtí umělci kapitalistických zemí hojně používají prostředků naturalismu...

Naturalismus je skrytý antirealismus. Touto jeho zvláštností je určena i specifičnost boje proti němu.

Náš stranický tisk zásadně zhodnotil naturalismus jako antirealistický a protilidový směr v u mění.

"Musíme prohlásit přímo," řekl soudruh Ždanov, "že celá řada děl současných skladatelů je natolik přesycena naturalistickými zvuky, že připomíná, promiňte mi to přirovnání, buď vrtačku, nebo hudební zabiják." (poznámka: co to "hudební zabiják"???)

Dekadentní spisovatelé typu F.Sologuba, L.Andrejeva a Arcybaševa vystoupili s odporným kázáním o živočišnosti člověka a pokoušeli se odvrátit masy od účasti na revolučním boji, vychovat v nich sociální cynismus a zkaziti je politicky i mravně.

Úkolem dnešních dekadentů všeho druhu , kteří si činí i nečiní nárok na to, aby byli nazýváni "realisty", je přeměnit člověka ve zvíře, postavit ho na všechny čtyři a veštvat jej do nové světové války.

Ve Francii se na toto thema specialisují zrádci francouzského lidu A.Gide, Sartre, Pichon aj. Už dlouho hanobí slavné činy a tradici hrdinů hnutí odporu.

V Anglii se zabývají propagandou zrady cynik a pornograf Castler, fašizující skeptik Aldous Huxley, aldington aj.

A nyní přijde "bomba" v podobě geniální definice soudruha Stalina: "Roku 1932 na besedě se spisovateli definoval soudruh Stalun uměleckou metodu sovětského umění jako socialistický realismus. Tato geniální definice (???) měla rozhodující význam pro další rozvoj sovětského umění. Antirealistům všeho druhu...byla zasazena zdrcující rána."


Dále v řadě: Na kulturní brigádě
Předchozí hit: Mao o atomové pumě