Lidé na stavbách komunismu
autor: Boris Polevoj
vydal: Svět Sovětů, Praha 1952

Mimochodem my, sovětští lidé, jsme si už zvykli na bohatýrský rozmach bolševického budování. A možná, že víc než gigantické měřítko této jedné z prvních staveb tě udiví, bojovníku od Stalingradu, jak se to tu staví. Dokonce i ti, kdož znali rozmach stavby Moskevského a Bělomořsko-baltského průplavu a ohromných vodních elektráren, vybudovaných na horním a středním toku Volhy, jsou překvapeni zázraky sovětské techniky na stavbě volžsko-donského průplavu. Tato technika ja jak svou myšlenkou, tak i silou strojů a rozsahem jejich využití již sama o sobě komunistická.

Ano, bude-li sovětský člověk chtít, přikáže-li mu to jeho strana, pak pronikne třeba do středu Země.


Dále v řadě: Mao o atomové pumě
Předchozí hit: Leninská pravda