Jednota ethických a estetických principů v sovětském umění
autor: P. Trofivov
vydal: Svoboda, Brno, 1951

"Sovětské umění, jež zrodila Veliká říjnová socialistická revoluce, je nejideovější, nejpokrokovější umění světa"

"Základem sovětské literatury a umění je sovětský socialistický řád ,politika bolševické strany a sovětského státu, opírající se o vědecký základ marxismu-leninismu."

"Sovětští spisovatelé a umělečtí pracovníci, vedeni bolševickou stranou a soudruhem Stalinem, čestně plní poslání, jež bylo na ně vloženo."

"V charakteru sovětského člověka se harmonicky spojují vysoká mravnost, láska k vlasti, k lidu, nenávist k nepřátelům lidu s mužností, hrdinstvím, pevnou vůlí a revolučním optimismem."

Literární produkce současných buržoazních spisovatelů se vyznačuje těžkým slohem, oplývá nesmyslnými příměry, které mají vyvolat "otřásající" účinek. Náměty se libovolně splétají a rozplétají, události se hromadí jedna na druhou, často bez jakéhokoli smyslu a tendence, vnucujíce čtenáři falešné ideje irracionalismu a nesmyslnosti lidské existence. Taková jsou "díla" Jamese Jouyce, Dos Passose, Sartra a jiných módních buržoazních spisovatelů."


Dále v řadě: Kniha týdne
Předchozí hit: Jak získám Fučíkův odznak