Váš přítel
autor: Ralph Parve

I povídka se dětem z košířské školy líbila, ale některé měly také své vyhrady proti ní. Tak třeba Jindra namítá:

,,Tahle povídka se mi líbí, protože se v ní vypravuje o práci," začíná, ,,ale děti nebudou vědět, jak vypdají ty dopravní pásy, o nichž se tam mluví."

Námitka je správná a chvíli se rozhodujeme, jak tuto překážku odstranit. Protože je to překlad z ruštiny, nemůžeme zajet za autorem a poprosit ho, aby ta neznámá slovíčka v povídce vysvětlil, a tak jsme trochu v nesnázích.

Ale rozřešil to Jenda:

,,Ať ty pásy vymaluje malíř..." navrhuje a jeho návrh je přijat.

,, A teď něco o škole nebo ze školy," volají děti.

A těmto hlasům vyhověl opět soudruh Svoboda...

Váš přítel
Ralph Parve

Všude okolo vás žije
mnoho vašich přátel
Ale takového vy jen
jediného máte

Vrásky má už na čele,
jistě hodně zažil.
Takového přítele
každý z vás si váží.

Mnoha dětem ukázal
během dlouhých let,
kudy jíti mají dál
nebojácně vpřed.

Jeho láska, slyšíte:
láska k vám -- je čistá.
Přítel váš, váš učitel,
soudruh -- komunista.


Dále v řadě: Veselý ruch
Předchozí hit: Valcíří