Smutek proměníme v sílu
autor: Václav Pánek
vydal: Rudé právo, 17. 3. 1953, roč. 33, č. 75, s. 4.

Obrazy malé mám, veliký bol,
nad Vámi oběma tak veliký,
dnes černou hoře páskou
v tom rohu smutku přetnutý.

Kdo na tu pásku černou
by snad dneska hřešit chtěl,
ten zítra revoluční rudou
smeten bude do svých děr.

Já, starý kovák, milicionér,
přísahal, na paži pásku rudou
naše přísaha jako kladiva úder.
Zakalení gottwaldovci stalinskou cestou půjdou.

Bezměrný dnešní zármutek
zítra ve větší sílu znásobíme,
Přísahu proměníme ve skutek.
Ve jménu Lenina, Stalina, Gottwalda slavně zvítězíme


Dále v řadě: Sovětský atom
Předchozí hit: Školák