Rudý prapor
autor: František Vymazal
vydal: Rozběh, závodní časopis zaměstnanců n. p. Ingstav Brno, nositele Řádu práce, 1954

Na stavbách vodních my bojujem,
na stavbách mohutných přehradních zdí,
abychom dravé vody zastavili,
pro blaho lidí k práci přinutili,
vyrábět proud v elektrárnách pod přehradní zdí.

Tam v kraji prvním,
kde ocelové srdce naší vlasti roste,
které pak tepem svým rozechvívat bude zem,
v tom kraji my zkrotíme vody řek
a jejich vodou napájet
a elektřinou pohánět
budeme toto srdce - by mělo dlouhý věk.

A v kraji druhém,
kde je pitné vody nedostatek,
my zemní hrází zastavíme řeky tok
a pitnou vodu odvedem do sídel lidských
by člověk jí měl dostatek po celý rok.

Ve třetím kraji,
kde město veliké odpadovými vodami
pohřbilo v řece své život ryb,
my stavbou největší čistírny vod
ozdravíme kraj
a dopřejem jí také žít!

I drobné stavby v různých krajích
naši soudruzi poctivě staví,
a když pak dílo úspěšně dokončí,
vítězství toto společně slaví.

Stavíme s jásotem, s úsměvem na tváři,
stavíme pro sebe a pro své děti,
nechť jejich oči se štěstím rozzáří,
když jim budeme o naší práci vyprávěti…

Vykročmě směle stejnou cestou dál,
zatněme svorné svoje pěsti -
vždyť na této cestě nás čeká štěstí,
a to je přec nás všech ideál!

Pracovat chceme vzorně dál,
aby náš prapor hrdě vlál,
aby vlál nad stavbami socialismu
a náš lid dovedl ke komunismu!


Dále v řadě: Rusi má, širá!
Předchozí hit: Rudý prapor