Pryč s nimi!
autor: Václav Plecháč
vydal: Bojovník Mostexu, časopis spolupracovníků socialistického závodu, 1955

Zas nové světem jdou dumy,
zmírající kapitál pro lidstvo chystá pumy,
jiného jim dát nemůže -
sám nenasytnou má tlamu,
do ní by vtěsnat chtěl
práci lidstva - milionů.

Zadáví se, pukne mu břicho,
lid dnes již nedá se,
nebude tich!

Dělný lid zemí všech pozvedne hlasu -
nebude krev svou lít pro panskou chasu!
Pryč s nimi, na světě není jich třeba,
nic sami nedělají - ujídají darmo jen chleba!


Dále v řadě: Řád práce dolu Žofie
Předchozí hit: První meziplanetární let