První máj 1947
autor: S. K. Neumann

Nemohl nám a nesměl nikdo už zabránit v pochodu,
nemohl nám a nesměl už nikdo umlčet zpěvy,
náležejíce lidu, naležíme národu,
země je naše, národ je náš, dnes celý svět je levý.

Dnes krásný svět hřmí bolševickým krokem,
dnes krásný svět je samý bolševický zpěv,
opovrhujeme ohyzdným dolarovým sokem
a jeho stády vydržovaných chlapů a děv.

My tady na východě: čistý vzduch tu máme
a na ně vše odpovídámě: ano nebo ne.
Poslední faistickou chamraď jednou udoláme,
nemůže dýchat s námi, zahyneme.

Podívejme se na radostnou opovážlivost nových světů,
naslouchejme tomu, co volá svobodný lid.
A teď si představit, že by se opovážil někdo vlézt nám do sovětů.
horlivých budovatelů porušit práci a klid.

Jak tornádo vyřítili by se partzáni všech zemí,
žádné lžikřesťanství, pomsty krvavý dav.
Kdyby nezbývalo než padnout začneme s padouchy všemi.

Pozor! Teď vchází pan Truman, imperialismu graf.
co na to, je-li pokládán za hrdinu, vštečný a dravý.
opovrhujeme každým dolarovým paďourem.
A vůbec, co na tom, že existuje ještě žravý a licoměrný,
aspoň nezlenivíme cestou za naším velkým snem.

Za naším velikým snem a velikým cílem.
Nechť radost a vlajkosláva jásající k obloze.
Přes všechno skuhrání nevěrců chlubíme se už dnem.
Nebudeme to my, ani naše dílo, jež zkrachuje uboze.

Nechť radost a vlajkosláva jásotem naplnily
den vznešený, den svobody, den závazku a věrnosti,
nade vším usedla vlast, na trůn červenobílý,
a u jejich nohou dvouletka se připravuje k hojnosti.


Dále v řadě: Říjnová revoluce
Předchozí hit: Prostý příběh