Pozdrav družby
autor: neznámý
vydal: časopis Růst olomouckých polygrafů, 1955

Vítame vás, súdruhovia, v kraji Bratislavy
a zdravíme pozdravom práce novým,
čo znie sťa odkaz histórie dávnej - o matke Slávy,
zvenčený prácou a zvučným hlasom tlačiarovým.

Príjmite pozdrav náš, radosťou čo dýcha,
veď život merkantiláka v ňom skvitá,
keď dejín triednych z prestolu zmetená je pýcha
a pracujúcim krajší rána deň svitá.

Zdravíme vás slovom, slovom práce živým,
rečou strojov, piesňou jara, voľnosti,
piesňou budovania, čo znie hlasom krištálovým,
piesňou mieru, s ňou náruč plnú radosti,
piesňou družby, čo sťa krásny sen,
piesňou práce ľudí - más,
piesňou šťastia rodín, nech žije navždy len.
Piesňou za radosť detí, ich žitia - krás,
pre tichý úsin ich, bez explóz atómov,
za život radostný na celom svete,
za mier svätý, to túžba národov.
Vijeme prácou pozdrav vám
a družby život v kvete.
Buď pozdravená slobodná zem Moravy
a v tebe ži šťastím žírna Haná -
nenavrátnou nech ti je dej - smutný, boľavý,
ži mladosťou blaha, večného rána!


Dále v řadě: Pozdrav novému presidentu
Předchozí hit: Pojď mezi nás!