Naši družstevníci
autor: Jiřina Frýdová
vydal: Hedvikovák, závodní časopis zaměstnanců n.p. Kovolis, 1956

Hospodáři v Ronově založili družstvo,
všechno jde jak na drátkách,
je v něm silné mužstvo.

Na polích je jako v dílně,
pracuje se kolektivně -
Brambory již zasadili,
jednotí se řepa,
družstevníci, brigádníci,
vše do práce spěchá.

Velké lány zdraví nás,
všude slyšet jasný hlas:
“Přičiňme se, budujme,
každý s chutí pracujme!”

Jiřina Frýdová, VII.B osmiletky v Ronově n. D.


Dále v řadě: Našim opozdilcům
Předchozí hit: Naše země