Náš Elektrostroj - blahobytu zdroj
autor: Ján Béreš
vydal: Elektrostroj, závodní časopis ZO KSČ, ZS ROH, ZS ČSM a vedení n. p. Elektrostroj, Brno, 1954

V purpurnom pýre, v závratnom víre
Elektrosilou vrtí sa svet.
Lúčami Slnka, krýdlami tepla
V elektrovlnách nabieha vzlet!

Náš živôt, teplo, slnečné svetlo
Dodáva Zemi bez preťažení
Žitia zdroj Slnko, ohnivé peklo
Věčné časy so Zemou letí!

Cenná je práca, keď Zem roztáča
Denným obratom náš blahobyt.
Vzácny dar Zeme bársjak ho zveme,
Tú métu výšok nik nenahradí!

Zemou sa točí v ženskom objatí
Vrcholné blaho, lahôdok raj,
Pre Teba Človek. Pýtáš čokoľvek,
Zem dáva vždy viac, než lásky máj!

Pláplavým zdrojom, obrovským strojom
Sú: Vesmír, Slnko, Hviezdy a Zem.
Šialená rýchlosť, zázračná presnosť
Zrychlujú Ľudstvu splniť včas sen!

Našim Slnkom je Elektrostroj dnes.
Otáčá kolá vlastných dejín,
Dvíha blahobyt, vzdáva práci česť!
Je pýchou Slávy jako Devín!

Bez Slnka neni živôt na Zemi,
Radosti blaha šmahom zhasnú
Bez Elektrostroja niet v tepnách sily,
Ľudstvo budúcnosť nemá jasnú!

Bez Elektrostroja štát, podnik stoja,
Prestáva elán, ochába dych,
Utícha pieseň, v lete i v jeseň,
Nastáva noc, hrôzy okamih!

Elektrostrojom buduj na svojom
Nádej Národov: elektráreň!
Elektrostrojom rozprúduj poľom
Tepny priemyslu, blaha prameň!

Roztočme kolá Elektrostroja
V zvučnú melodiu úspechov!
Rotor, turbína sňatkom sa spoja
Za nadvýkon bilion wattow!

Elektrostroj, buduj stoj čo stoj!
Si motorom nášho úmu, rúk!
Ty si pánom nad elánom, plánom!
Besným cvalom za cielom sa rúť!

Elektrostroj, Ty si našim slnkom
Vo Vesmíre blahobytu más,
Ty si zemou bohatstva a mieru!
Večný prameň práce, šťastia máš!

Turbíny nadšenia v kolobeh vzplanú
Aký naša Vlasť nevidela!
Motormi vôle, v prekročení plánu
Zaznú víťazné salvy dela!

Červená žiara Slnko zatiaha,
Zem točí pevne doľava!
Nad ňou sa veje naša zástava!
Nádej Ľudstva sa skutkom stala!

Zdatnej armády Elektrostroj,
S nadšením buduj, pracuj, tvor, stroj!
Nešetri silou, hrdý buď na znoj
V zápolení za blaho! Nestoj!

Elektrostrojár, miluj podnik svoj!
Mať k nemu čestný, kladný postoj
Znamená zvýšiť Tvoju mzdu, Rod Tvoj!
Nepripusť rozkol, zradu, rozbroj!

Krúť kolom žitia za Elektrostroj!
Ži a živ nás, Blahobytu zdroj!!


Dále v řadě: Naše země
Předchozí hit: Nad svazky marxismu-leninismu