Kružberk, Moravice
autor: Antonín Borkovec
vydal: Rozběh, závodní časopis zaměstnanců n. p. Ingstav Brno, nositele Řádu práce, 1954

Že jsi byla vždycky tvrdá,
postrádajíc všechnu něhu,
proto lidská vůle hrdá,
zakousla se do tvých břehů,
Moravice, řeko sličná!

Každé jaro tvé prudké vody
neúprosně valily se vpřed,
a pak nesmírné byly škody,
které napáchal tvůj chladný led,
Moravice, řeko divá!

Není překážky, s níž by člověk
dnes už nevěděl si rady,
všechno zdolá nový lidský věk,
i ty staneš u přehrady,
Moravice, řeko divná.

Sloužiti budeš vlasti svojí,
tak, jak lidu v kraji třeba,
vždyť za mír s námi půjdeš v boji,
aby bylo více chleba,
Moravice, řeko krásná!

A šťastní lidé u břehů tvých
s chutí perlící by vodu pili!
Kéž kolem zní dětský smích,
v radosti, o níž my jen snili,
Moravice, řeko milá!

Prací našich rukou zněžníš,
přítelkyně vlahých nocí,
lidem však už blížit nesmíš,
a neboj se naší moci,
Moravice, řeko drahá!

Řeko milá, pozdravena buď!
Až dokončíme dílo skvělé,
štěstím naplní se naše hruď
a provoláme vesele:
Moravice, zdráva buď!


Dále v řadě: Legendy budou o něm složeny
Předchozí hit: Krmička vepřů