Koleda
autor: Oldřich Kryštofek

Za to, že tolik dárků mám,
že teplo je v naší škole,
já vím, že nejvíc děkuji vám,
stateční dělníci v dolech.

Za to, že tolik knížek mám,
velikých knížek i malých,
já vím, že děkuji tiskárnám
a všem co je tiskli a psali.

Za to, že teplé šaty mám,
i veselý rukávník bílý,
děkuji textilním továrnám
a všem, co v nich tkali a šili.

Za to, že tolik jídla mám,
že stále rostu a sílím,
já na ty s láskou vzpomínám,
co obilí žali a sili.

Za to, že z naší zahrady
je kousek světa svěží,
děkuji soudruhům z armády,
co věrně vlast naši střeží.

Za to, že rudý šátek mám,
ať se to každý doví:
horoucí pozdrav posílám,
soudruhu Gottwaldovi.


Dále v řadě: Krmička vepřů
Předchozí hit: Klementu Gottwaldovi