Kam patříme?
autor: Neznámý
vydal: Ohníček, čtení pro dělnické děti, 1928, Federace proletářské tělovýchovy

Továrník, měšťák - byrokrat
jsou v Sokole.
Každý, kdo chudé nemá rád,
je v Sokole.

Kdo dělnictvu mzdy snižuje,
je v Sokole.
Kdo patří mezi buržuje,
je v Sokole.

Tam ať si cvičí četníci.
Tam my se nedáme.
My víme, kde jsou dělníci:
a tam se shledáme.


Dále v řadě: Kantáta rodné komunistické straně
Předchozí hit: K 12. výročí osvobození Rudou armádou