K celoevropské konferenci
autor: Růžena Lánská
vydal: Bojovník Mostexu - časopis spolupracovníků socialistického závodu, 1954

Všechny ty zbraně - atomy,
spojit dohromady s těmi,
kteří dychtí po lidské krvi,
a proměnit je v chladnou zemi.

Jen jedno slunce svítí
od východu k západu,
tak ať skončí války
a hrozby přepadů.

Do jednoho hloučku se všichni spojme
a ruce společně si podávejme.


Dále v řadě: K dluhu 250.000 tun uhlí v okrese
Předchozí hit: K 7. listopadu 1958